Impressum

Deze website bevat geen blog of teksten van journalistieke aard.


Deze website is in opdracht van het Grieks Restaurant Heraklion vormgegeven door: 
't Gebaortehoes 
Contactpersoon: Rob Smits
Schouwberg 10
6041 AH Roermond

De foto's zijn door 't Gebaortehoes gemaakt en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden (her) gebruikt. Hieronder valt kopiëren, bewerken, verminken e.d. in welke vorm dan ook.