Impressum

Deze website bevat geen blog of teksten van journalistieke aard.


Deze website is in opdracht van het Grieks Restaurant Heraklion vormgegeven door: 
't Gebaortehoes fotografie, film & drone
Contactpersoon: Rob Smits
Loogweg 4
6049 CR Roermond

De foto's zijn door 't Gebaortehoes gemaakt en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden (her) gebruikt. Hieronder valt kopiëren, bewerken, verminken e.d. in welke vorm dan ook.